ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) № 20
Правила прийому

 

Прийом дітей до ЗДО здійснюєьться відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України:

 

Витяг з листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 25.05.11р. № 1/9 - 393

 

Згідно зі ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних та комунальних закладах.

 

Відповідно до ст. № 11 Закону України "Про освіту" батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки.

 

Згідно ст. 36 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

 

Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (із змінами) прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється протягом календарного року на підставі наступних документів:

 

                            1. Заява батьків, або осіб, що їх замінюють.

 

                            2. Медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний                                  навчальний заклад

 

                            3. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

 

                            4. Свідоцтво про народження дитини.

 

Найпоширеніші запитання при вступі до ЗДО

Чи може керівник дошкільного навчального закладу відмовити батькам у прийомі дитини до закладу без медичної довідки?

Так. Тому, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, а також ст.15 Закону України від 06.04.2000р. "Про захист населення від інфекційних хвороб" прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.

Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також, якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється!